Razstavni program Pokrajinskega muzeja Kočevje

 

Matija Glad in njegove lutke

Občasna razstava

Matija Glad je bil preprost kostelski človek, doma iz Banja Loke. Mnogi se ga spominjajo kot hišnika v Šeškovem domu, drugi kot dramskega igralca pri Delavsko-prosvetnem društvu Svoboda Kočevje in tretji kot navdušenega lutkarja. Vse življenje je bil posredno ali neposredno povezan s slovenskim lutkarstvom: vključeval se je v medvojno sokolsko lutkarstvo, spoznal se je s partizanskim lutkarstvom, spremljal je ustanovitev prvih slovenskih poklicnih lutkovnih gledališč v Ljubljani (Mestnega lutkovnega gledališča, danes Lutkovno gledališče Ljubljana) in v Mariboru (Lutkovno gledališče Maribor) ter bil del razcveta slovenskih amaterskih lutkovnih skupin in gledališč v 60. in 70. letih 20. stoletja.

Za sabo je pustil bogato zbirko rezbarij, kipov, lutk in spominov na lutkovne predstave, ki so razveseljevale prve povojne in kasnejše generacije otrok na širšem območju Kočevske in drugod. Bil je pionir povojnega lutkarstva na Kočevskem. Čeprav bi se kdo muzal, da ni imel primerne izobrazbe pa je s svojo zavzetostjo in ljubeznijo do otrok ter lutk postavil Kočevsko na zemljevid slovenske lutkovne zgodovine.

Razstava in katalog sta bila narejena v sodelovanju z Lutkovnim muzejem in Muzejem Ribnica.

O tem, kakšen spomine ima nanj njegova hčerka in domačini, lahko izveste v radijski oddaji Radia Prvi — Sledi časa: »Stric, kdaj bodo spet lutke?«, 10. 11. 2019

https://radioprvi.rtvslo.si/2019/10/sledi-casa-187/