Zgodovina

Zametki pokrajinskega muzeja Kočevje segajo v leto 1952, ko so v okviru Muzejskega društva Kočevje začeli, ki je bilo ustanovljeno 3. novembra 1953 začeli z zbiranjem različnega muzejskega gradiva. Od leta 1963 ima muzej svoje prostore v Šeškovem domu. V skladu s pravili in cilji stroke muzej skrbi za premično kulturno dediščino na območju občin Kočevje, Kostel, Loški potok in Osilnica ter jo predstavlja najširšemu krogu javnosti.

Poseben poudarek v poslanstvu muzeja je trajno in nemoteno izvajanje javne službe zbiranja, varovanja, ohranjanja, dokumentiranja, raziskovanja in razstavljanja s področja slovenske državnosti. Na teh izhodiščih temelji tudi pestra muzejska ponudba. Pomembna pozornost je z pedagoškimi programi in ostalimi aktivnostmi namenjena različnim starostnim skupinam obiskovalcev muzeja. Tako se muzej vse aktivneje vključuje v kulturno življenje kraja ter predstavlja nepogrešljiv vir spoznavanja preteklosti in razumevanja sedanjosti Kočevja in Kočevske.