Telovadba in šport na Kočevskem

Pokrajinski muzej Kočevje vabi na odprtje občasne razstave

Telovadba in šport na Kočevskem.

Vabimo vas na otvoritveni dogodek, ki bo 19. decembra 2019 ob 17. uri v Pokrajinskem muzeju Kočevje, Prešernova ulica 11, 1330 Kočevje.


Vabljeni!

 

Razstava prikazuje razvoj telovadbe, športa in rekreacije na Kočevskem od prvih začetkov v drugi polovici 19. stoletja do današnjih dni.Prve organizirane začetke telovadbe na Kočevskem zasledimo v mestu Kočevje leta 1867, ko so na ljudski šoli uvedli neobvezen pouk telesne vzgoje. Naslednje leto je bil pouk telesne vzgoje vpeljan tudi na podeželje. Kočevski gimnazijci so začeli telovaditi v šolskem letu 1873/74, najprej na gimnazijskem dvorišču, nato pa v gimnazijski dvorani. Kasneje je zgodovina telovadbe na narodnostno mešanem ozemlju Kočevske tesno povezana z delovanjem nemškega telovadnega društva Turnverein, slovenskega telovadnega društva Sokol Kočevje in kulturno-prosvetnega društva Svoboda.

 

Po drugi svetovni vojni se je Fizkulturno društvo Mirko Bračič skupaj s Smučarskim klubom Kočevje in Športnim klubom Triglav združilo v enotno Telesno vzgojno društvo Partizan Kočevje. Znotraj društva so delovale številne sekcije: za telovadbo, odbojko, namizni tenis, smučanje, atletiko in nogomet, sankanje, košarko, badminton, rokomet in dviganje uteži. Sekcije so sčasoma prerasle v športne klube in društva, ki danes delujejo v okviru Športne zveze Kočevje.

 

Namen razstave je predstaviti pomen telesne dejavnosti, posamezne športne panoge, športne delavce, športnike in njihove uspehe ter športne objekte.

 

Razstava bo na ogled do jeseni 2020.