Pota botanika po kolpski dolini

Pokrajinski muzej Kočevje in Muzejsko društvo Kočevje vas vabita na pogovorni večer s prof. biologije Stanetom Peterlinom z naslovom "POTA BOTANIKA PO KOLPSKI DOLINI",ki bo v četrtek, 15. marca 2018, ob 18. uri v Pokrajinskem muzeju Kočevje.

STANE PETERLIN
univ. dipl. biolog, strokovnjak za varstvo narave

Kot maturant kočevske gimnazije je šolanje nadaljeval na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1961. Leta 1963 je prevzel vodenje strokovne naravovarstvene enote v tedanjem Zavodu za spomeniško varstvo. V letih 1981-1991 je bil svetovalec direktorja Zavoda SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine. Po letu 1963 je med drugim sodeloval pri pripravi prvega zakona o varstvu narave (1970), zakonov o Triglavskem narodnem parku in Spominskem parku Trebče (1981) ter zakona o naravni in kulturni dediščini (1981), zatem pa pri razvoju strokovne službe za varstvo naravne dediščine. Organiziral, vodil delo ali sodeloval je pri nekaterih obsežnejših projektih in izvirnih strokovnih analizah kot so ureditev Muzeja v naravi ob Divjem jezeru (1972), Ovrednotenje slovenskih rek, predvidenih za HE (1972), Avtocesta in živali (1974) itd. Zasnoval in uredil je prvi Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije (1976), pri nadaljnjih izdajah (1988 in 1991) pa je bil soavtor. V času od 1983 do 1993 je predaval o varstvu naravne dediščine na Oddelku za krajinsko arhitekturo, od 1995 do 1999 pa tudi na Oddelku za gozdarstvo BF Univerze v Ljubljani. Leta 1991 je kot svetovalec ministra prešel na Ministrstvo za kulturo, kjer je ostal do leta 1994. Leto in pol je bil na Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, leta 1996 pa je bil povabljen na Ministrstvo za okolje in prostor in tam opravljal naloge svetovalca vlade do upokojitve konec leta 2000.


Za delo v Prirodoslovnem društvu Slovenije je bil leta 1974 odlikovan z redom dela s srebrnim vencem, za strokovno in organizacijsko naravovarstveno delo je leta 1992 prejel Steletovo nagrado, za življenjsko delo na področju varstva narave pa je bil leta 2001 odlikovan s častnim znakom svobode Republike Slovenije.