Mednarodni muzejski dan in donacija Vita Oražma

Vabljeni v Pokrajinski muzej Kočevje na Mednarodni muzejski dan v četrtek, 18. maja 2023, med 7. in 18. uro.

7.00 - 18.00 Brezplačen ogled stalnih in občasnih razstav

11.00 Tiskovna konferenca ob podpisu donatorske pogodbe z mag. Vitom Oražmom

 

DONACIJA

VITA ORAŽMA

 

Osebno in družinsko gradivo ugledne kočevske družine Oražem je dolga leta skrbno zbiral in hranil Dušan Oražem (1927–2022), ki je umrl sredi maja 2022. Njegov sin Vito Oražem, direktor Muzeja za oblikovanje Essen (Red Dot Design Museum Essen), ki v Nemčiji živi že 45 let, bo obsežno zapuščino po Stanku Oražmu (1887–1965) in Dušanu Oražmu (1927–2022) izročil Pokrajinskemu muzeju Kočevje. Zaveda se, da je prav, da gradivo ostane v lokalnem okolju, kjer je družina živela in delovala ter mu vtisnila pomemben pečat.

 

Z družino Oražem je muzej v preteklosti že večkrat sodeloval. Prvič ob pripravi občasne razstave ob 100-letnici Vodarne in elektrarne mesta Kočevje (1996), kasneje pa še ob razstavah 120-letnica javne rabe elektrike na Slovenskem. Vodarna in elektrarna mesta Kočevje 18962016 (2016), Na Zdar! Sokolsko društvo Kočevje (2008), Življenje z reko Rinžo (2017), Telovadba in šport na Kočevskem (2019) ter projektu Poletje s kočevskimi likovnimi ustvarjalci XI (2022).

 

Z Vitom Oražmom smo se v Pokrajinskem muzeju Kočevje leta 2001 načrtno lotili pridobivanja likovne dokumentacije, ki naj bi pripomogla k sooblikovanju lokalne zavesti in samopodobe. Projekt smo zastavili dolgoročno in ga poimenovali Kočevje 2000−2040. Fotoesej v petih dejanjih. Vsakih deset let (2001, 2011, 2021, 2031, 2041) bo Vito Oražem, fotograf in pisec esejev o kulturi in družbi, pripravil fotoesej in z njim z umetniškega vidika obelodanil kočevsko sedanjost, pa tudi preteklost. V prvem eseju leta 2001 se je posvetil spregledanim podrobnostim v kočevskem prostoru, v drugem leta 2011 pa priseljevanju in odseljevanju.

 

Donacija obsega preko 170 enot iz več vsebinsko zaključenih sklopov, tako med drugim:

 

  1. Vodarna in elektrarna mesta Kočevje: dopisi, poročila, načrti, fotografije, odločbe, zapisniki;
  2. Telovadno društvo Sokol: značke;
  3. Gimnazija Kočevje: predvojna Izvestja Državne realne gimnazije v Kočevju, herbarij iz 30. let 20. stoletja, fotografije, plakati;
  4. osebna korespondenca družine Oražem od začetka 20. stoletja do leta 1940;
  5. Likovni salon Kočevje: spominska knjiga s podpisi in risbami znanih slovenskih umetnikov kot so Božidar Jakac, France Mihelič, France Slana, Rajko Slapernik, Milan Butina, Andej Trobentar, Gabrijel Humek in Stane Jarm.

  

Donacija družine Oražem bo dodatno obogatila in dopolnila zbirke Pokrajinskega muzeja Kočevje. Njen namen je, da se gradivo kot del slovenske kulturne dediščine primerno shrani, popiše in računalniško obdela ter omogoči prikazovanje javnosti.

 

Vito Oražem za leto 2024 pripravlja novo donacijo, s težiščem na povojnem obdobju.

 

Gradivo bo Vito Oražem skupaj z vdovo po Dušanu Oražmu, Leo Oražem, uradno predal Pokrajinskemu muzeju Kočevje v četrtek, 18. maja 2023, ob 11. uri v prostorih muzeja. Veseli bomo, če se boste tega pomembnega dogodka za Pokrajinski muzej Kočevje in slovensko kulturno-zgodovinsko dediščino udeležili v čim večjem številu.