Srečno 2018

Staro leto živi od spominov, novo leto od pričakovanj.
Naj bo leto 2018 radodarno z zdravjem, ljubeznijo in uspehi.


Kolektiv Pokrajinskega muzeja Kočevje.

 Novoletna razglednica

Novoletna razglednica, 1962, hrani Pokrajinski muzej Kočevje