Evropa in Evropejci 1950 – 2020

Pokrajinski muzej Kočevje in Arhiv Republike Slovenije vabita k ogledu gostujoče razstave, ki jo je ob 70. obletnici nastanka Schumanove deklaracije pripravil Zgodovinski arhiv Evropske Unije v Firencah.

Razstava "Evropa in Evropejci 1950 – 2020" bo na ogled v Pokrajinskem muzeju Kočevje od 28. 7. 2021 do 13. 8. 2021.

Preko dokumentov, fotografij in zapisov, razstava razkriva pomembnost Schumanove deklaracije za zgodovino evropskega povezovanja in spodbuja k razmišljanju o njenem pomenu v današnji Evropi in njeni prihodnosti.

Leto 2020 je zaznamovala 70. obletnica Schumanove deklaracije, ki predstavlja prelomnico v zgodovini Evrope. 9. maja 1950 je v povojni Evropi na predlog francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana ter industrialca Jeana Monneta nastal dokument, ki je predvidel sodelovanje francoske in nemške proizvodnje premoga in jekla. Schuman in Monnet sta pri snovanju tega dokumenta izhajala iz misli, da gospodarsko sodelovanje in snovanje skupnega trga lahko pripomore k preporodu po vojni opustošene Evrope. Zgledu Nemčije in Francije so kmalu sledile tudi druge evropske države (Belgija, Luksemburg, Nizozemska, Italija) in tako je leta 1951 nastala Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ), s katero so države članice prvič prenesle nekatere svoje suverene pravice na novo nadnacionalno institucijo. Postopoma je to sodelovanje preraslo okvirje gospodarstva in trga ter dalo vse daljšemu seznamu sodelujočih evropskih držav okvir za razprave o vprašanjih, ki so posegla na področja sociale, dela, okolja, človekovih pravic, politike in tudi medsebojnega sodelovanja.

Po grozotah prve polovice 20. stoletja, ko sta bila Evropa in svet zaradi dveh svetovnih vojn zavita v črnino ter medsebojno razdeljena, je prav Schumanova deklaracija sprožila proces zbliževanja in medsebojnega sodelovanja evropskih držav, na podlagi katerega se je v naslednjih desetletjih oblikovala Evropska unija z danes 27 članicami.

 


Robert Schuman in Jean Monnet leta 1958 med sejo parlamentarne skupščine v francoskem Strasbourgu. HEAU, JP 312. | Avtor Historical Archives EU