550 let pravic mesta Kočevje

Veliki turški vpadi v drugi polovici 15. stoletja so dali še zadnjo spodbudo za ustanavljanje srednjeveških mest na Slovenskem. Strateški razlogi, predvsem pravica do obzidja in ne ekonomski razvoj, so pripeljali do vrste mest iz že obstoječih precej starejših trgov. Prvo med njimi je bilo Kočevje, v naslednjih šestih letih so sledili še Lož, Krško,Višnja gora in Radovljica.

 

Kočevje je postalo mesto na današnji dan leta 1471. V petek po veliki noči je cesar Friderik III. mestu podelil iste pravice, kot so jih prejela tudi druga mesta in trgi na Kranjskem, še posebej Novo mesto. Prebivalcem je dovolil, da iz svoje srede volijo mestnega sodnika in mestni svet, podelil pa jim je tudi pravico do štirih letnih in dveh cerkvenih sejmov.

Mesto je še istega leta dalo izdelati mestni pečatnik z napisom v gotski minuskuli Sigilum civitatis in Kotschew 1471. Sredi pečatnika je bil asimetrično upodobljen mestni grb, izdelan na podlagi opisa oziroma risbe v podelitveni listini. Na heraldični desni strani stoji farni zavetnik sv. Jernej z brado in gloriolo okrog glave. V desni roki drži dolg nož, v levi pa knjigo, atribut apostolov. Levo od njega je visok štirioglat stolp brez oken s štirimi cinami in pokrit z okroglo kupolo. Levo od stolpa je približno enako visok okrogel stolp s koničasto streho, desno od srednjega stolpa pa nekoliko nižja stavba z enim oknom. V spodnjem delu grba je preprosta lesena pletena ograja, ki je mesto varovala pred nevarnostjo.

 

Ustanovitveni privilegij iz leta 1471 je bil uničen v požaru leta 1596. Ohranil se je le prepis iz 16. stoletja, ki ga hrani Štajerski deželni arhiv v Gradcu. Pokrajinski muzej Kočevje pa hrani privilegijsko knjigo mesta Kočevje iz leta 1642, ki je najstarejši ohranjen originalni zapis o pravicah in svoboščinah mesta Kočevje.

 

Prav tako je izgubljen srednjeveški pečatnik, ki ga je do izselitve kočevskih Nemcev hranila mestna občina Kočevje. Pečatnik je bil okrogle oblike s premerom okoli 50 mm. Na njem je bil nad grbom na zavitem napisnem traku napis v gotski minuskuli Sigilum civitatis in Kotschew 1471. Ohranjena sta dva odtisa pečata mesta Kočevje iz leta 1471. Enega hrani Arhiv Republike Slovenije, drugega pa Haus- Hof- und Staatsarchiv na Dunaju.