Naš kraj in svet

V tednu skupne akcije slovenskih muzejev ob 30-letnici Republike Slovenije vam predstavljamo razstave v parku Gaj v Kočevju. #naprejvpreteklost #Slovenija

Prvo razstavo smo v parku Gaj v Kočevju postavili leta 2011 ob 18. mladinski gasilski olimpijadi, ko je Kočevje postalo prvo olimpijsko mesto v Sloveniji. Zaradi lokacije postavitve na prostem in dvojezičnosti so razstave dostopne širokemu krogu obiskovalcev. Tokratna razstava predstavlja osebe, ki so dale imena ulicam v Kočevju, kdaj se je to zgodilo in kje te ulice ležijo.

 

V letu 2021 Kočevje praznuje 550-letnico odkar je postalo mesto. Njegov razvoj so krojili številni. Spomin na mnoge med njimi se je že izgubil. Prihajajoča razstava bo predstavila nekatere osebe, ki so bile že v 19. stoletju in kasneje razglašene za častne meščane, npr. diplomat in politik baron Josef Schwegel, c. kr. dvorni svetnik dr. Edmund Mojsisovič pl. Mojsvar, generalni direktor Trboveljske premogokopne družbe dr. Emanuel Reif in druge.

 

Tako, kot so na Kočevje oziroma celotno Kočevsko vplivale različne osebe, je tudi celotno območje vplivalo na razvoj Slovenije. Če boste pozorno spremljali posnetek, boste opazili tudi podobo dolgoletnega kočevskega župana, ki je na prehodu iz 19. v 20. stoletje pomembno vplival na razvoj Kočevja.

Vabljeni k ogledu!