Dan muzeja

Vsako leto 3. november obeležimo z dnevom odprtih vrat. Obiskovalci si lahko ogledajo

različne razstave, pripravimo pa tudi različne dogodke. Ker letos to ni mogoče vas vabimo, da z nami delite utrinke, ki nas zaznamujejo te dni.

Prva pobuda za ustanovitev muzeja v Kočevju je bila dana že leta 1893. Zametki Pokrajinskega muzeja Kočevje segajo v leto 1952, ko se je začelo z zbiranjem različnega muzejskega gradiva.

Muzejsko društvo Kočevje je bilo ustanovljeno 3. novembra 1953, kar štejemo za rojstni dan muzeja. Od leta 1963 ima muzej svoje prostore v Šeškovem domu.

 

Naše delo s prilagoditvami poteka naprej. Pripravljamo nove razstave in komaj čakamo, da vam jih predstavimo.