Novice

Odprtje razstave KOČEVSKA PROGA

Jutri, v sredo, 9. 10. 2019, ob 12. uri, vabljeni na odprtje razstave KOČEVSKA PROGA v prostorih srednje šole, TZO 22, Kočevje.

Mojca Smerdu: Spomin kot priča domišljije

Vabljeni na odprtje razstave SPOMIN KOT PRIČA DOMIŠLJIJE kiparke Mojce Smerdu v torek, 15. oktobra 2019, ob 18. uri v Likovni salon Kočevje.

...več

Dnevi evropske kulturne dediščine, 28. 9. – 12. 10. 2019

Pokrajinski muzej Kočevje se pridružuje tudi Dnevom evropske kulturne dediščine z naslednjim programom:

...več

Z igro do dediščine, 7. - 13. oktober 2019

Projekt Z igro do dediščine omogoča otrokom in družinam približati brezplačno in na malim nadobudnežem razumljiv način. Številnim dogodkom po Sloveniji se je pridružil tudi Pokrajinski muzej Kočevje:

...več

5. dnevi kočevarske kulture, 23. – 29. september 2019

Na različnih lokacijah v Kočevju potekajo dogodki v okviru 5. dni kočevarkse kulture, katerih častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

V Pokrajinskem muzeju Kočevje smo pripravili naslednje dogodke:

...več

Kali na Kočevskem, Kostelu in Osilnici

Prijazno vabljeni na predavanje o Kalih na Kočevskem, Kostelu in Osilnici v Pokrajinski muzej Kočevje v torek, 30. 7. 2019, ob 19 uri.

Srečanje rudarjev ob njihovem prazniku

Kategorija
Pokrajinski muzej Kočevje
Datum
2019-07-03 19:00

Te­den oko­li praz­ni­ka je bil v zna­me­nju šte­vil­nih pri­re­di­tev, kot na pri­mer pro­me­nad­ne­ga kon­cer­ta god­be na pi­ha­la s spre­vo­dom ru­dar­jev v sve­ča­nih uni­for­mah, na­sto­pov pev­skih zbo­rov in gle­da­liš­kih sku­pin. Vsa­ko­let­no praz­no­va­nje je sprem­lja­la tu­di slav­nost­na se­ja. Tret­je­ga ju­li­ja zjut­raj je bi­la bud­ni­ca ru­dar­ske god­be po Rud­ni­ku in mes­tu, sko­zi oko­liš­ke va­si pa so se god­be­ni­ki pe­lja­li na rud­niš­kem ka­mi­onu. Se­ve­da pa so pri­pra­vi­li tu­di ru­dar­sko za­ba­vo s ple­som in sre­če­lo­vom. V ted­nu oko­li 3. ju­li­ja so vsa­ko le­to po­te­ka­la  raz­na šport­na tek­mo­va­nja, na pri­mer ko­le­sar­sko, od­boj­kar­sko, strel­sko, no­go­met­no in dru­ga. Ne­ka­te­ra so or­ga­ni­zi­ra­li pri Ru­dar­ske­m do­mu, dru­ga na sta­di­onu, po mes­tu ter oko­li­ci. V tem ča­su je po­te­kal  tra­di­ci­onal­ni no­go­met­ni tur­nir ru­dar­skih in dru­gih no­go­met­nih dru­štev.

 

Srečanje ob dnevu rudarjev v Pokrajinskem muzeju Kočevje organiziramo od leta 2006. Vabljeni, da se ga udeležite.

 
 

Vsi datumi

  • 2019-07-03 19:00

Poganja iCagenda

ODPRTO
ponedeljek - petek: 7.00 - 15.00
sobota: 10.00 - 13.00
ZAPRTO
nedelja in prazniki
Izven urnika po predhodnem dogovoru

LIKOVNI SALON
ODPRTO
ponedeljek-petek: 10.00 - 12.00 in 17.00 - 19.00
sobota: 13.00 - 15.00
ZAPRTO
nedelja in prazniki