Novice

Počitnice v muzeju

Vabljeni na počitnice v muzeju. Tokrat smo za vas pripravili pet 

...več

Torkovi večeri s Tomažem Hartmanom

Ob razstavi Tomaž Hartman: APSYRTIDES - iskanja pripravljamo tri torkove večere v Likovnem salonu Kočevje.

...več

Srečanje rudarjev

Ob prazniku rudarjev vas prijazno vabimo na SREČANJE RUDARJEV v petek, 3. julija 2020, ob 19. uri v Pokrajinski muzej Kočevje.

...več

Tomaž Hartman: APSYRTIDES - iskanja

V okviru že devetega Poletja s kočevskimi likovnimi ustvarjalci v Likovnem salonu Kočevje v soboto, 20. junija 2020 ob 19. uri, odpiramo razstavo domačina Tomaža Hartmana.

...več

Slovenske ladje, 6 ladij Splošne plovbe

Gostujoča razstava Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« Piran, na ogled od petka 5. 6. 2020.

...več

Vračamo se k ustaljenemu odpiralnemu času

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci,
obveščamo vas, da so od torka, 26. 5. 2020 vrata Pokrajinskega muzeja Kočevje in Likovnega salona Kočevje ponovno odprta po ustaljenem urniku.

...več

POZIV: Zbiramo utrinke vašega življenja v času izolacije

Mnogi napovedujejo, da bo trenutna "korona situacija" postala zgodovinski mejnik in se bo tudi zgodovinsko štetje začelo od tega trenutka.

...več

Srečanje rudarjev

Kategorija
Pokrajinski muzej Kočevje
Datum
2020-07-03 19:00
Prizorišče
Pokrajinski muzej Kočevje
Email
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ob prazniku rudarjev vas prijazno vabimo na SREČANJE RUDARJEV v petek, 3. julija 2020, ob 19. uri v Pokrajinski muzej Kočevje.

Rudarji svoj praz­nik praz­nu­je­jo 3. ju­li­ja v spo­min na pet­dnev­no gla­dov­no stav­ko, ki so jo 3. ju­li­ja 1934 pri­če­li ru­dar­ji za­sav­skih re­vir­jev. To je po­leg praz­ni­ka de­la dan, ki spo­mi­nja na tež­ko živ­lje­nje in na tep­ta­ne pra­vi­ce de­lav­ske­ga raz­re­da. V Ko­čev­ju so ru­dar­ski praz­nik pr­vič praz­no­va­li le­ta 1955.

Praz­no­va­nje dne­va ru­dar­jev je bil v Ko­čev­ju ve­lik do­go­dek. Te­den oko­li praz­ni­ka je bil v zna­me­nju šte­vil­nih pri­re­di­tev, kot na pri­mer pro­me­nad­ne­ga kon­cer­ta god­be na pi­ha­la s spre­vo­dom ru­dar­jev v sve­ča­nih uni­for­mah, na­sto­pov pev­skih zbo­rov in gle­da­liš­kih sku­pin. Vsa­ko­let­no praz­no­va­nje je sprem­lja­la tu­di slav­nost­na se­ja. Tret­je­ga ju­li­ja zjut­raj je bi­la bud­ni­ca ru­dar­ske god­be po Rud­ni­ku in mes­tu, sko­zi oko­liš­ke va­si pa so se god­be­ni­ki pe­lja­li na rud­niš­kem ka­mi­onu. Se­ve­da pa so pri­pra­vi­li tu­di ru­dar­sko za­ba­vo s ple­som in sre­če­lo­vom.

V ted­nu oko­li 3. ju­li­ja so vsa­ko le­to po­te­ka­la  raz­na šport­na tek­mo­va­nja, na pri­mer ko­le­sar­sko, od­boj­kar­sko, strel­sko, no­go­met­no in dru­ga. Ne­ka­te­ra so or­ga­ni­zi­ra­li pri Ru­dar­ske­mu do­mu, dru­ga na sta­di­onu, po mes­tu ter oko­li­ci. V tem ča­su je po­te­kal  tra­di­ci­onal­ni no­go­met­ni tur­nir ru­dar­skih in dru­gih no­go­met­nih dru­štev. Slav­nos­ti so bi­le v po­sa­mez­nih le­tih zdru­že­ne s praz­no­va­njem dne­va bor­ca (4. ju­lij). Po zdru­žit­vi Rud­ni­ka rja­ve­ga pre­mo­ga Ko­čev­je s pod­jet­jem ITAS Ko­čev­je ru­dar­ji 3. ju­li­ja ni­so ime­li več de­la prost dan.

 

Srečanje ob dnevu rudarjev v Pokrajinskem muzeju Kočevje organiziramo od leta 2006.

Vabljeni, da se dogodka udeležite ob upoštevanju vseh trenutno veljavnih zaščitnih ukrepov zaradi COVID-19.

 
 

Vsi datumi

  • 2020-07-03 19:00

Poganja iCagenda

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

ODPRTO
ponedeljek - petek: 7.00 - 15.00
sobota: 10.00 - 13.00
ZAPRTO
nedelja in prazniki
Izven urnika po predhodnem dogovoru

LIKOVNI SALON KOČEVJE
Trg zbora odposlancev 72
ODPRTO
ponedeljek-petek: 10.00 - 12.00 in 17.00 - 19.00
sobota: 13.00 - 15.00
ZAPRTO
nedelja in prazniki