Novice

 • Evropa in Evropejci 1950 – 2020

  Pokrajinski muzej Kočevje in Arhiv Republike Slovenije vabita k ogledu gostujoče razstave, ki jo je ob 70. obletnici nastanka Schumanove deklaracije pripravil Zgodovinski arhiv Evropske Unije v Firencah.

  Razstava "Evropa in Evropejci 1950 – 2020" bo na ogled v Pokrajinskem muzeju Kočevje od 28. 7. 2021 do 13. 8. 2021.

  ...več  
 • Aleš Gregorič: Zavedanje prisotnosti

  V sklopu Poletne muzejske noči smo v Likovnem salonu Kočevje odprli razstavo fotografa Aleša Gregoriča z naslovom Zavedanje prisotnosti.

  ...več  
 • TEČAJ KOČEVARSKEGA JEZIKA

  Pokrajinski muzej Kočevje vas v sodelovanju z Zavodom Mošnjice – Moschnitze in mentorico Maridi Tscherne vabi na tečaj kočevarskega jezika.

  ...več  
 • 550 let pravic mesta Kočevje

  Veliki turški vpadi v drugi polovici 15. stoletja so dali še zadnjo spodbudo za ustanavljanje srednjeveških mest na Slovenskem. Strateški razlogi, predvsem pravica do obzidja in ne ekonomski razvoj, so pripeljali do vrste mest iz že obstoječih precej starejših trgov. Prvo med njimi je bilo Kočevje, v naslednjih šestih letih so sledili še Lož, Krško,Višnja gora in Radovljica.

   

  Kočevje je postalo mesto na današnji dan leta 1471. V petek po veliki noči je cesar Friderik III. mestu podelil iste pravice, kot so jih prejela tudi druga mesta in trgi na Kranjskem, še posebej Novo mesto. Prebivalcem je dovolil, da iz svoje srede volijo mestnega sodnika in mestni svet, podelil pa jim je tudi pravico do štirih letnih in dveh cerkvenih sejmov.

  ...več  
 • Nataša Kos: Distance from your God

  V Likovnem salonu Kočevje enkrat letno gostimo muzej ali galerijo od drugod. Tokrat smo v Kočevje povabili Galerijo Murska Sobota, katere direktor in kustos dr. Robert Inhof, je izbral prekmursko fotografinjo Natašo Kos.

  ...več  
 • Pejsaži Milana Butine

  V okviru akcije #naprejvpreteklost #Slovenija vam predstavljamo življenje in delo slikarja in likovnega teoretika Milana Butine.

  ...več  
 • Naš kraj in svet

  V tednu skupne akcije slovenskih muzejev ob 30-letnici Republike Slovenije vam predstavljamo razstave v parku Gaj v Kočevju. #naprejvpreteklost #Slovenija

  ...več  

Srečanje rudarjev

Kategorija
Pokrajinski muzej Kočevje
Datum
2020-07-03 19:00
Prizorišče
Pokrajinski muzej Kočevje
Email
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ob prazniku rudarjev vas prijazno vabimo na SREČANJE RUDARJEV v petek, 3. julija 2020, ob 19. uri v Pokrajinski muzej Kočevje.

Rudarji svoj praz­nik praz­nu­je­jo 3. ju­li­ja v spo­min na pet­dnev­no gla­dov­no stav­ko, ki so jo 3. ju­li­ja 1934 pri­če­li ru­dar­ji za­sav­skih re­vir­jev. To je po­leg praz­ni­ka de­la dan, ki spo­mi­nja na tež­ko živ­lje­nje in na tep­ta­ne pra­vi­ce de­lav­ske­ga raz­re­da. V Ko­čev­ju so ru­dar­ski praz­nik pr­vič praz­no­va­li le­ta 1955.

Praz­no­va­nje dne­va ru­dar­jev je bil v Ko­čev­ju ve­lik do­go­dek. Te­den oko­li praz­ni­ka je bil v zna­me­nju šte­vil­nih pri­re­di­tev, kot na pri­mer pro­me­nad­ne­ga kon­cer­ta god­be na pi­ha­la s spre­vo­dom ru­dar­jev v sve­ča­nih uni­for­mah, na­sto­pov pev­skih zbo­rov in gle­da­liš­kih sku­pin. Vsa­ko­let­no praz­no­va­nje je sprem­lja­la tu­di slav­nost­na se­ja. Tret­je­ga ju­li­ja zjut­raj je bi­la bud­ni­ca ru­dar­ske god­be po Rud­ni­ku in mes­tu, sko­zi oko­liš­ke va­si pa so se god­be­ni­ki pe­lja­li na rud­niš­kem ka­mi­onu. Se­ve­da pa so pri­pra­vi­li tu­di ru­dar­sko za­ba­vo s ple­som in sre­če­lo­vom.

V ted­nu oko­li 3. ju­li­ja so vsa­ko le­to po­te­ka­la  raz­na šport­na tek­mo­va­nja, na pri­mer ko­le­sar­sko, od­boj­kar­sko, strel­sko, no­go­met­no in dru­ga. Ne­ka­te­ra so or­ga­ni­zi­ra­li pri Ru­dar­ske­mu do­mu, dru­ga na sta­di­onu, po mes­tu ter oko­li­ci. V tem ča­su je po­te­kal  tra­di­ci­onal­ni no­go­met­ni tur­nir ru­dar­skih in dru­gih no­go­met­nih dru­štev. Slav­nos­ti so bi­le v po­sa­mez­nih le­tih zdru­že­ne s praz­no­va­njem dne­va bor­ca (4. ju­lij). Po zdru­žit­vi Rud­ni­ka rja­ve­ga pre­mo­ga Ko­čev­je s pod­jet­jem ITAS Ko­čev­je ru­dar­ji 3. ju­li­ja ni­so ime­li več de­la prost dan.

 

Srečanje ob dnevu rudarjev v Pokrajinskem muzeju Kočevje organiziramo od leta 2006.

Vabljeni, da se dogodka udeležite ob upoštevanju vseh trenutno veljavnih zaščitnih ukrepov zaradi COVID-19.

 
 

Vsi datumi

 • 2020-07-03 19:00

Poganja iCagenda

Koledar dogodkov

pon tor sre čet pet sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

 

ODPRTO
ponedeljek - petek: 7.00 - 15.00
sobota: 10.00 - 13.00
ZAPRTO
nedelja in prazniki
Izven urnika po predhodnem dogovoru

LIKOVNI SALON KOČEVJE
Trg zbora odposlancev 72
ODPRTO
ponedeljek-petek: 10.00 - 12.00 in 17.00 - 19.00
sobota: 13.00 - 15.00
ZAPRTO
nedelja in prazniki