Domov
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokrajinski muzej Kočevje
Prešernova ulica 11
1330 Kočevje


tel.: 01/89 50 303, 051 269 972
faks: 01/89 50 305, 89 31 205

e-pošta:
muzej@pmk-kocevje.si, info@pmk-kocevje.si

identifikacijska številka: SI90273591
matična številka: 5408610
transakcijski račun:
01248-603076178

Čas obiskov
Odprto
od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00
Sobota od 10.00 do 13.00
Izven urnika po predhodnem dogovoru.
Muzejska trgovina je odprta po urniku muzeja.

Zaprto
nedelja, prazniki
Strokovna vodstva
Za strokovna vodstva v slovenskem jeziku je potrebna najava dva dni pred vodstvom, za strokovna vodstva v nemškem ali angleškem pa sedem dni pred vodstvom.

Fotografiranje

V muzeju brez pisnega soglasja uprave ni dovoljeno uporabljati fotoaparatov in videokamer.

Parkirišča

Obiskovalcem so na voljo javna parkirišča v neposredni okolici muzeja.

Dostop za invalide

Dostop za invalide je urejen le deloma.

Vstopnina
osnovnošolci, dijaki, študenti, osebe s posebnimi potrebami 2,00 EUR
upokojenci 2,50 EUR
odrasli 3,00 EUR

Prost vstop:
izkaznice muzejskega abonmaja, Slovenskega muzejskega društva, ICOM, ICOMUS, PRESS

Kolektiv muzeja
DIREKTORICA - VESNA JERBIČ PERKO, univ. dipl. geo., višja kustosinja
KUSTOSA - Nadja Kovačič, univ. dipl. um. zgod., Ivan KORDIŠ, prof. zgod. in nem., višji kustos

 

 
 
Pokrajinski muzej Kočevje, Prešernova ulica 11, 1330 Kočevje, tel.: 01/89 50 303, 051 269 972, faks: 01/89 50 305, 89 31 205, info@pmk-kocevje.si